۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير
1396/10/11 /img/NoImage.jpg
سومين نشست خانه مشاركت مردم در سلامت استان

سومين جلسه خانه مشاركت مردم در سلامت استان با مشاركت مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسلامت و دبيرخانه شوراي سياست گذاري سلامت با حضور نمايندگاني از سازمان هاي :

·         شوراي اسلامي

·         خانه صنعت

·         مجمع خيرين سلامت

·         خانه كارگر

·         كانون باز نشستگان

·         هيات مذهبي استان

·         فرهنگ و ارشاد اسلامي

·         اتاق اصناف

·         سازمانهاي مردم نهاد

·         بهورزان

·         شهرداران

·         هنرمندان

·         مسئولين مجلات استان

با محوريت بررسي مصوبات جلسه گذشته و ارائه پيشنهادات ونظرات در خصوص ساختارمند نمودن وثبت خانه مشاركت مردم در سلامت به عنوان يك سازمان مردم نهاد و تعيين رئيس خانه مشاركت مردمي و مشاركت در تدوين برنامه جامع سلامت استان در تاريخ  بيست  و پنجم آذر ماه تشكيل شد.

خانه مشاركت مردم در سلامت استان يكي از اعضاي تصميم گيرنده در تدوين برنامه جامع سلامت استان و بازوي قوي دانشگاه در حيطه سلامت مي باشد.

با توجه به نقش انكار ناپذير مشاركت مردم در ارتقاي سلامت جامعه و توسعه پايدار جوامع، اعضاي خانه مشاركت مردم افرادي توانمند و با تجربه براي انجام اقدامات پيشگيرانه و ترويج فرهنگ سلامت در استان هستند و توانمند سازي مردم در ارتقاء سلامت استان از اهداف اصلي اين اقدام خواهد بود.

تعداد بازدید: 6
Powered by DorsaPortal