مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
تاريخچه

در تاريخ20 شهريور 1390، پيشنهاد تاسيس " مركز تحقيقات داده هاي اپيدميولوژيك" توسط دكتر مسعود اميري به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه گرديد. در تاريخ 12 آذر 1390، موافقت اوليه وزارت بهداشت با تاسيس مركز تحقيقات منوط به تغيير نام به" مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسلامت" صورت گرفت. در تاريخ 25 ارديبهشت 1391، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در سامانه پژوهشيار معرفي گرديده و شروع به دريافت طرح هاي پژوهشي نمود. در تاريخ 23 تير 1391، به استناد راي صادره در دويست و شانزدهمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي مورخ 23/3/1391، با تاسيس مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد موافقت اصولي بعمل آمد .در تاريخ 31 مرداد1391، طي حكمي از سوي رياست محترم  وقت دانشگاه، دكتر مسعود اميري به عنوان رئيس مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت منصوب گرديد. در تاريخ 3 مهر 1391، دومين جلسه شوراي عالي مركز (همزمان با جلسه شوراي عالي ساير مراكز تحقيقاتي دانشگاه) در دفتر رياست محترم دانشگاه تشكيل گرديده و مقرر گرديد در راستاي كاهش هزينه ها و همكاري نزديك تر مراكز تحقيقاتي دانشگاه، اين مركز نيز در كنار ساير مراكز تحقيقاتي در مجتمع رحمتيه قرار گيرد و مقدمات تاسيس يك پژوهشكده فراهم شود.

در بهمن ماه سال 1395، طي حكمي از سوي رياست دانشگاه، دكتر مسعود لطفي زاده، دانشيار بهدشت جامعه، بعنوان سرپرست مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت منصوب گرديد. اين مركز در حال حاضر علاوه بر انجام امور پژوهشي در زمينه هاي مرتبط با عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، پروژه "برنامه جامع سلامت استان" را نيز به عهده داشته و ضمن تصويب پروپوزال اين برنامه در شوراي مركز و نيز شوراي پژوهشي دانشگاه و پس از اخذ كد اخلاق دانشگاه، به عن.ان مجري اصلي اين برنامه را مجدانه پيگيري مي نمايد.

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/13
تعداد بازدید: 4326
آدرس : شهركرد، رحمتيه، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، ساختمان معاونت فرهنگي دانشجويي، طبقه همكف، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت   
تلفن:33332381-038            6-33335254
تاریخ بروز رسانی 1399/12/15
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal